Laatste nieuws

Insectenhotel in de maak

Dirk, Ies, George en Henk zijn begonnen met de bouw van het insectenhotel dat zijn plaats in het Vrijheidsbos moet krijgen. Er wordt gezaagd, getimmerd en geschuurd om al die kleine beestjes een onderdak te geven. Wordt heel bijzonder.

Hergebruik broodmand en veilingkist. Mijn vaders verhaal in het kort: met de broodmand langs de dijk bij Jaarsveld en daarna heel veel fruit verhandeld in zijn veiling in Schoonhoven. Nu krijgen beide een laatste bestemming als onderdeel van het insectenhotel in het Vrijheidsbos. Hij zou het vast en zeker een goede bestemming hebben gevonden! Henny de Deken

Nieuwe app-website gaat 5 november de lucht in

Op 5 november zal burgemeester Gregor Rensen de nieuwe app-website van het Vrijheidsbos in werking stellen.

Met deze website bieden wij bomenbezitters de gelegenheid uw bijzondere verhaal / intentie achter uw boom te delen met familie, vrienden, en andere belangstellenden.

Iedere bomenbezitter krijgt daarvoor een eigen persoonlijke pagina ter beschikking die U kunt gebruiken om 3 foto's en 3 tekstitems plaatsen. Hierbij  kunt  u denken aan een verhaal, een herinnering, een gedicht.

Daarnaast kunt u een link plaatsen naar 2 eigen video's, die u zelf vooraf upload naar Youtube of Vimeo. Wat u er zelf voor moet doen is het door u gewenste materiaal  aan ons aanleveren  per mail. Wij dragen dan  zorg voor een zorgvuldige en correcte plaatsing op de website.

Wanneer u belanstelling heeft om hier aan mee te doen kunt u een mailtje sturen naar:

U krijgt dan de informatie per mail. Meedoen is kosteloos.

Nadere informatie volgt binnenkort op deze pagina.

Zaterdag 5 november natuurwerkdag in Vrijheidsbos

Op zaterdag 5 november vindt weer de jaarlijkse najaarnatuurwerkdag in het Vrijheidsbos plaats. Inmiddels een vaste traditie, waar vrijwilligers en bomenbezitters een dagje de handen uit de mouwen steken om het bos weer winterklaar te maken. Naast opruim-, snoei- en maaiwerkzaamheden zullen dit jaar de paaltjes en bordjes bij de bomen onder handen genomen worden. Oude en bordjes die door het maaien gesneuveld zijn worden vervangen en/of vernieuwd. Wij hopen dat weer veel vrijwilligers en vrijwilligsters willen komen helpen. Iedereen, jong en oud, is vanaf 10.00 uur van harte welkom waarbij we traditioneel beginnen met een bakkie koffie en koek. Na afloop om 13.30 sluiten we weer af met het even traditionele glaasje.

Nieuwe bomen

19 september 

Regelmatig bereikt ons de vragen of het mogelijk is een nieuwe boom te planten in het Vrijheidsbos. Dat is echter niet mogelijk. Het bos is vol. Wij zijn wel op zoek naar mogelijkheden om het bos uit te breiden. Wanneer daar meer over bekend is wordt dit op de website bekend gemaakt.

Studentenwerkdagen

31 augustus 2016

Zie voor verslag en foto's van de studentenwerkdagen hoofdstuk Studentenwerk

Engels bezoek in Vrijheidsbos

29 augustus

Onze vrienden Jim en Jane de Rennes uit Claygate, Engeland waren in Brielle en bezochten het Vrijheidsbos. Twaalf jaar geleden plantten wij een notenboom voor hen, die ze nu voor het eerst in volle glorie zagen.

Rein Groen

11 juli 2016 De kersen in het Vrijheidsbos zijn rijp om geplukt te worden. Wees er wel snel bij, wanneer de vogels ze hebben ontdekt zijn ze in een mum van tijd verdwenen.

22 mei 2016

Iedereen gaat ooit dood.

Ik ben als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Mentorschap Rotterdam.

Deze Stichting ondersteunt mensen die, zoals dat heet, wilsombekwaam zijn. Je moet dan denken aan iemand met dementieverschijnselen, iemand in een verpleeghuis, een terminaal iemand of iemand met het syndroom van Down. Bovendien kan of wil de familie van betrokkenen deze taak niet op zich nemen.

Een mentor word benoemd door een rechter en kan dus ter verantwoording geroepen woren.

Ik heb drie mentoraten. Een meneer met dementie, een mevrouw in een rolstoel in een verpleeghuis en Margriet, die jullie wel vaker hebben gezien.

Met Margriet heb ik een speciale opdracht vandaag. Ooit gaan we allemaal dood. En Margriet wil graag herinnerd worden na haar dood. Dat kan natuurlijk door een mooie steen op haar graf, maar dat vond ze niet genoeg.

Brielle heeft het Vrijheidsbos. Dit bos is een plaats ter bezinning, van rust, om na te denken of gewoon om lekker te wandelen. De bomen in het bos zijn geschonken door mensen. Voor een kleine bijdrage planten ze hier een boom namens jou. Er komt ook een mooi bordje bij.

Dit kan ook bij leven. Dus als alles goed gaat planten wij in November een eigen boom.

Een Kersenboom, want die eten Margriet en ik graag.

Bovendien zijn die dingen hartstikke duur en heb ik er ook nog wat aan 😅😅.

Margriet is hier erg blij mee. We zitten nu heerlijk op een bankje te genieten van de zon en de rust.

Ben van Stijn

Blote Voetenpad gereed

31 maart

Ons bestuurslid Dirk Wolthaus heeft vandaag de laatste hand gelegd aan het Blote Voetenpad. Weer een stuk van het Vrijheidsbosplan Nieuwe stijl, gereed. Complimenten Dirk. Het prachtige houtsnijwerkbord wat bij het BloteVoetenPad is geplaatst, is van de hand van Koos Steentjes. Onze dank daar voor.

NL Doet in Vrijheidsbos groot succes

22 maart 2016

De afgelopen Doe Dag in het kader van NL Doet is een groot succes geworden in het Vrijheidsbos. Vele vrijwilligers, waaronder burgemeester Rensen en diverse raadsleden storten zich op de vele klussen. Hele families waren gekomen om de bordjes te plaatsen bij de door hen aangeschafte boom. Zij werden welkom geheten door secreatris Margriet Bezemer, voorzitter Rein Groen was i.v.m. verblijf in het buitenland niet aanwezig. Zoals vertrouwd had bestuurslid Dirk Wolthaus weer gezorgd voor voldoende gereedschap en verdeelde samen met penningmeester Jan Hartlieff het werk.  Een hoogtepunt was het door Koos Steentjes vervaardigde houten bord dat werd geplaatst bij het nieuwe BloteVoetenPad.

De catering, verzorgd door de familie Bezemer en het glaasje na afloop vonden weer gretig aftrek. Een bijzonder geslaagde dag en het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en zien elkaar weer in november. Foto's van deze dag vindt u onder DoeDag 12-03-2016.

Nieuwe poëzieborden gereed

De werkgroep Vervanging Poëzieborden, eenmalig bijeen, heeft op een ochtend de nieuwe poëzieborden voor het Vrijheidsbos gereed gemaakt. Deze zullen worden geplaatst tijdens de DoeDag op zaterdag 12 maart a.s. De nieuwe borden zullen de oude gaan vervangen waarvan er velen zijn beschadigd of kapot gemaakt. Met de metalen palen en grondankers, beschikbaar gesteld door Groen Bevestigingsmaterialen te Purmerend, kan er weinig meer gebeuren.

De werkgroep bestaat uit vlnr Ies Dekker, Dirk Wolthaus, Henk Walbroek en Rein Groen.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016

Het bestuur van het Vrijheidsbos wenst alle vrijwillig(st)ers en bomenbezitters hele fijne feestdagen en een in alle opzichten gezond en prettig 2016 toe.

Wij hopen jullie weer te zien op de Doe-dagen. De eerste staat gepland voor zaterdag 12 maart. .

Giften en schenkingen

Wist u dat de Stichting Vrijheidsbos Brielle een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften en schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Nu het jaar haast weer om is leek het ons goed u hierop attent te maken en ù misschien weer mensen en/of bedrijven om u heen. Met een gift aan het Vrijheidsbos wordt misschien net de drempel overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen.

Een gift aan het Vrijheidsbos valt altijd in goede aarde.

26 november 2015

Bijgaand mooie plaatjes van vanmiddag. Had niet gedacht dat de wadi zou overlopen en dat het

pad weer nat zou zijn. Maar, het geeft wel mooie beelden en het bos ligt er mooi en heel groen bij.  Onder de wadi paar weken geleden.

Margriet. 

Fotoverslag van de natuurwerkdag op 7 november 2015 vind je op de Natuurwerkdag 2015 pagina.

‘Doe Dag’ zeer geslaagd in Vrijheidsbos

Tientallen vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag de handen uit de mouwen gestoken in het Vrijheidsbos. Bestuurslid DIrk Wolthaus had weer voor genoeg gereedschap gezorgd en verdeelde het werk. Er werd gekapt, gesnoeid en opgeruimd. Het Verharde Pad werd ontdaan van het onkruid en, met de bosmaaiers, rondom de bomen van het hoge gras. Ook werd de nieuw aangeschafte bosmaaier, verkregen door een subsidie van ‘De Groene Motor, door Harry Kamma enthousiast in gebruik genomen. Omdat er voor het eerst in jaren weer een aantal nieuwe bomen geplant konden worden waren er ook hele families gekomen om hun eigen boom te planten. Traditioneel was er eerst koffie met gebak. Na afloop was er weer het gebruikelijke hapje en drankje, verzorgd door secretaris Margriet Bezemer en dochters. Voorzitter Rein Groen kon in zijn praatje melden dat Jan Hartief bereid was gevonden om het penningmeesterschap over te nemen van Rob Eppinga. Rob werd bedankt voor zijn diensten en Jan hartelijk welkom geheten. Groen gaf ook nog aan dat er gestart gaat worden met eens per maand werkzaamheden in het bos uit te voeren. Vrijwilligers die hier aan mee willen doen kunnen zich melden bij Margiet Bezemer. Meer informatie op de website www.vrijheidbos.nl alwaar u ook een uitgebreide reportage van de Doe Dag aantreft. Rein Groen memoreerde dat de eerstvolgende Doe Dag gehouden wordt op zaterdag 12 maart 2016.

Nieuwe penningmeester Vrijheidsbos

Per 15 oktober heeft het bestuur een nieuwe penningmeester, Jan Hartlief. Jan vervangt Rob Eppinga die i.v.m. drukke werkzaamheden zijn functie neer heeft moeten leggen. Wij zijn Rob dankbaar voor de jaren dat hij op kundige wijze de kas heeft beheerd. Wij heten Jan van harte welkom bij de club en hopen op een langdurige samenwerking.

Zaterdag 7 november 'Natuurwerkdag in Vrijheidsbos

Na de officiële opening op 28 oktober vindt er weer de najaarswerkdag in het Vrijheidsbos plaats. Maar nu een feest voor alle vrijwilligers en bomenbezitters. Nadat het bos een metamorfose heeft ondergaan door het plaatsen van onder meer speeltoestellen, uitbreiden van de vijver en nieuwe picknictafels, moet er nu weer gesnoeid, gemaaid, opgeruimd en geschilderd worden. Vanwege deze speciale gelegenheid is er koffie en thee met taart, een speciaal drankje en hapje na afloop en een speciale verrassing voor iedere deelnemer.

We beginnen om 10.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij onze secretaris Margriet Bezemer; kenm.bezemer@hetnet.nl

Grote veranderingen in het Vrijheidsbos

De afgelopen maand is er hard gewerkt in het Vrijheidsbos. De aannemer is hard bezig met de uitvoering van de plannen die gemaakt zijn door bestuur en het GZH. Deze plannen kunnen verwezenlijkt worden doordat het Vrijheidsbos de prijs heeft gewonnen voor het meest oorspronkelijke idee van een prijsvraag die uitgeschreven was door het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Het bos heeft een ander aanzicht gekregen waardoor het nu ook voor kinderen een prachtige plek is om te spelen in een natuurlijke omgeving. 

Hanneke Derkx 07.10.2015 13:36

Kom gauw een keer kijken het ziet er in ieder geval op de foto's prachtig uit. Zijn de bordjes ook vervangen?

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...