(Her)opening Vrijheidsbos

Op woensdag 28 oktober vond onder grote belangstelling van jong en oud, de heropening plaats van het Vrijheidsbos.

Voorzitter Rein Groen heette een ieder hartelijk welkom op deze bijzondere dag en bijzondere plek.

Een speciaal welkom was er voor de eregasten mevrouw Corrie van der Linden en Egbert Rietveld, uit wiens brein het idee voor een Vrijheidsbos meer dan 15 jaar geleden  is ontsproten. Hij is de grote inspirator geweest voor de aanleg en ontwikkeling van het bos. 

Rein Groen had een speciaal woordje voor zijn medebestuursleden Margriet Bezemer en Dirk Wolthaus. De afgelopen jaren hebben zij enorm veel werk verricht om na een periode van verval het Vrijheidsbos weer, letterlijk, op te doen bloeien en er een fijne plek om te verblijven van te maken. 

Margriet ziet het als haar achtertuin en heeft een nieuwe hobby ontwikkeld, fotografie, waarvan de resultaten in het  prieel te zien zijn.  Het zou Margriet zeer verdrieten wanneer u zonder een aantal  kaarten uit haar indrukwekkende collectie te kopen deze middag huiswaarts keert. Van de opbrengst hebben wij reeds twee bosmaaiers kunnen kopen.

Dirk, als bestuurslid technische, groene en algemene zaken regelt met de vrijwilligers het onderhoud. Zijn kennis en inzet  is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van het bos. Veel van hun ideeën zijn terug te vinden in het bos zoals het er nu bij staat en waarom wij vandaag hier bij elkaar zijn. Eén van de ideeën van Margriet was het Vrijheidsbos  aan te melden voor de prijsvraag "Brielse Meer wil méér.

Deze wedstrijd, uitgeschreven door Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg werd tot onze grote verrassing door het Vrijheidsbos gewonnen met het plan 'Natuurlijk spelen en natuureducatie'.

Regelmatig overleg volgde met de GZH. Voor het bestuur was het belangrijk dat het uitgangspunt, een plek van bezinning centraal zou blijven staan.

Uiteindelijk is in goede harmonie een perfecte mix gevonden.

Door het winnen van de prijs kunnen we nu ook kinderen meer betrekken bij het oorspronkelijke idee. Daarnaast kunnen we ze laten spelen en ravotten en door middel van informatiepanelen laten zien hoe een uniek stuk natuur zich heeft ontwikkeld.

  Het Vrijheidsbos bestaat nu 15 jaar.

In 15 jaar tijd zijn er meer dan 500 bomen geplant. Schoolkinderen, families, vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen kwamen naar de plantdagen en hanteerden de spade om hun boom te planten.

Voor een ieder met een eigen persoonlijk motief. De tientallen poëzieborden spreken wat dat betreft hun eigen taal, net zoals de bordjes bij de bomen.

Door het Vrijheidsbos uit te breiden met natuurspeelplekken en informatiepanelen wordt deze unieke locatie  langs het Brielse Meer niet alleen een plek voor bezinning maar ook een plek waar kinderen zich op een bijzondere manier uit kunnen leven.

Alvorens het woord te geven aan Dick Verbeek, wethouder van Brielle en vice voorzitter van het Recreatieschap Brielse Maas wil ik hem dankzeggen voor zijn inspanningen om het Vrijheidsbos mede op de kaart te zetten en te houden, aldus Rein Groen.

Dick Verbeek benadrukte het belang van het Vrijheidsbos en dan speciaal de inzet van de vele vrijwilligers. Zonder deze groep enthousiaste mensen was het bos nooit geworden zoals het nu was.

Hierna onthulde mevrouw Corrie van der Linden haar gedicht 'Vríjheidsbos' en droeg het ook voor.

Vanachter uit het bos kwam de rattenvanger van Hamelen met een stoet kinderen achter zich aan. Opgewacht en voorafgegaan door de tovenaar werd voor het eerst het waterpad door de vijver veroverd.

Dat twee kinderen dit niet zonder droge voeten deden kon de pret niet drukken. Gezamenlijk werd het hernieuwde Vrijheidsbos voor geopend verklaard!

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...