Laatste nieuws 2022

Afscheid van Dirk Wolthaus en Rein Groen

Zaterdag 3 september 2022 werd in het Vrijheidsbos ‘afscheid’ genomen van Dirk Wolthaus die per 1 juni uit het bestuur is getreden. Ook werd stil gestaan bij de uitreiking van de erepenning van de gemeente Brielle aan Rein Groen.

Dirk Wolthaus is van 1 oktober 2012 tot 1 juni 2022 bestuurslid algemene zaken geweest van de Stichting Vrijheidsbos Brielle. Om zijn tijd aan andere zaken te kunnen besteden heeft hij besloten om ons bestuur te verlaten, maar wij zijn ervan overtuigd dat hij nog weleens in het Vrijheidsbos aanwezig zal zijn. Dirk is tevens bekend als oud-leraar op de Land- en Tuinbouwschool in Brielle. Zijn kennis is van grote waarde geweest voor het Vrijheidsbos. Naast dat Dirk ‘groene’ vingers heeft is het ook de man in de ‘groene’ stofjas die tijdens de werkdagen (NL-Doet en Natuurwerkdag) alle taken coördineerde. Daarnaast was Dirk regelmatig in het Vrijheidsbos aanwezig voor het opruimen van rommel en aanvullen van de hondenpoepzakjes. Ook was hij één van de pijlers onder het ‘4-5 mei monument’ op de heuvel in het Vrijheidsbos en was hij actief voor de maaiploeg die in het zomerseizoen regelmatig rond de bomen en speeltoestellen het gras kort houd. Als afscheidscadeau zijn hem twee foto’s op canvas alsmede een speciaal voor hem samengesteld fotoboekje aangeboden.

Rein Groen kreeg de erepenning van de Gemeente Brielle omdat hij o.a. al meer dan 20 jaar zeer nauw betrokken als vrijwilliger bij het Vrijheidsbos. In 2000 was hij één van de initiatiefnemers van dit bos. Van oktober 2000 t/m juni 2021 maakte hij deel uit van het bestuur van de Stichting die het Vrijheidsbos beheert, de laatste tien jaar als voorzitter. Rein heeft in zijn werkzame leven als hoofd Welzijn Ouderen een belangrijke stempel gedrukt op het ouderenbeleid in de Gemeente Brielle. Daarnaast heeft hij zich langdurig ingezet als chauffeur van de Buurtbus. Tevens is hij ook nog een raadsperiode actief geweest als raadslid voor de PvdA. Bij de uitreiking van de erepenning op 3 februari jl. mochten er vanwege de corona perikelen slechts een paar mensen bij aanwezig zijn. Toen is aan Rein en zijn vrouw beloofd dat we in ‘betere’ tijden met het gehele bestuur en de vaste vrijwilligers van de maaiploeg hierbij wilden stilstaan.

Voor beide partners had Margriet een mooi boeket samengesteld uit de bloembedden in het bos.

Ook zijn door de voorzitter onze nieuwe secretaris Eef Hummel en nieuw bestuurslid algemene zaken Dick Hokke welkom geheten. Dit alles vond plaats met een hapje en een drankje, bij prachtig weer, in ‘het Kot” in het Vrijheidsbos.

Gedichtenborden in Vrijheidsbos vernieuwd

Bij zijn afscheid als voorzitter van het Vrijheidsbos beloofde Rein Groen er voor te zorgen dat alle gedichtenborden zouden worden vernieuwd. Velen waren beschadigd en of kapot.

Vrijwilligers togen op een aantal avonden naar het Vrijheidsbos om de nieuwe borden te plaatsen.

Alles ziet er weer superfris uit en ook de verdwenen (!) borden hebben wederom een plaatsje gekregen in het bos.

Een mooie klus geklaard in dit herdenkingsjaar.

Gedichtenborden in Vrijheidsbos vernieuwd

Bij zijn afscheid als voorzitter van het Vrijheidsbos beloofde Rein Groen er voor te zorgen dat alle gedichtenborden zouden worden vernieuwd. Velen waren beschadigd en of kapot.

Vrijwilligers togen op een aantal avonden naar het Vrijheidsbos om de nieuwe borden te plaatsen.

Alles ziet er weer superfris uit en ook de verdwenen (!) borden hebben wederom een plaatsje gekregen in het bos.

Een mooie klus geklaard in dit herdenkingsjaar.

Erepenning gemeente Brielle voor Rein Groen

Vrijdagmiddag 4 februari 2022 heeft onze oud-voorzitter Rein Groen op het stadhuis de erepenning van de gemeente Brielle ontvangen. Burgermeester Gregor Rensen reikte de erepenning en oorkonde uit aan een totaal verraste Rein Groen. Rein was onder 'valse'  voorwendselen naar het stadhuis gebracht en trof daar in de raadzaal familieleden, burgemeester, wethouders en een beperkte afvaardiging van het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle. De erepenning wordt normaliter tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente uitgereikt aan mensen die veel voor de gemeente hebben betekend. Rein is meer dan 20 jaar bij het Vrijheidsbos betrokken geweest, waarvan de laatste 11 jaar als voorzitter. Daarnaast heeft Rein veel voor het ouderenwerk gedaan en daarnaast op de buurtbus gereden. Rein was zeer verhuld met deze onderscheiding.

Jan Hartlief

Penningmeester Stichting Vrijheidsbos Brielle

Familie Bezemer op bezoek in het Vrijheidsbos

Op zaterdag 6 november organiseren we onze jaarlijks natuurwerkdag in het Vrijheidsbos.

We zouden het fijn vinden als je weer komt helpen.

Ook worden er dit keer kaarten en schaaltjes verkocht ten bate van het Vrijheidsbos. 

We starten omstreeks 9.30 uur met koffie en een welkomstwoord.

Er zijn verschillende werkzaamheden zoals opruimen, snoeien, maaien, blote voeten paden vernieuwen, schilderwerk en de vijver ontdoen van blad en nog vele andere werkzaamheden.

We sluiten het geheel weer af omstreeks 13.30 met een hapje en drankje

Graag reageren voor 15 oktober via email ; secretaris.vrijheidsbos@gmail.com

Locatie;  Spanjaardweg  1 Vierpolders

Doe dag in het Vrijheidsbos op 6 november 2021

Op zaterdag 6 november organiseren we onze jaarlijks natuurwerkdag in het Vrijheidsbos.

We zouden het fijn vinden als je weer komt helpen.

Ook worden er dit keer kaarten en schaaltjes verkocht ten bate van het Vrijheidsbos. 

We starten omstreeks 9.30 uur met koffie en een welkomstwoord.

Er zijn verschillende werkzaamheden zoals opruimen, snoeien, maaien, blote voeten paden vernieuwen, schilderwerk en de vijver ontdoen van blad en nog vele andere werkzaamheden.

We sluiten het geheel weer af omstreeks 13.30 met een hapje en drankje

Graag reageren voor 15 oktober via email ; secretaris.vrijheidsbos@gmail.com

Locatie;  Spanjaardweg  1 Vierpolders

Kruidenwandeling in het Vrijheidsbos

Zaterdag 4 september mocht ik op verzoek van BZHD een kuidenwandeling begeleiden. Voor deze dag had ik als locatie gekozen voor het Vrijheidsbos Brielle.

Mijn wandeling voorbereidend op zondag 29 augustus werd ik op twee totaal verschillende manieren verrast.  Door het bos, waarvan de aanplant startte in 2000, dat al echt een bossfeer krijgt hier en daar. Door de verschillende bomen in het bos waar zeker wat over te vertellen valt en hoe de geneeskrachtige bomen hun  plek hebben verworven. Daarnaast zijn er rond de bomen voldoende geneeskrachtige planten te vinden. Eén vierkante meter levert me al voldoende inspiratie op. En er zijn al zaadjes te oogsten. De Esdoorn, op plekje U 321, die ik plantte op een stormachtige dag in 2004 staat er mooi bij. Het bordje met mijn spreuk is wat verweerd inmiddels. Dat maakt dat het net als de bomen een geheel eigen uitstraling heeft gekregen. Het is goed vertoeven op deze plek.

Als ik het bos inloop ligt er wat afval om en nabij het informatie bord. Gewoonte getrouw heb ik altijd een zak in mijn tas voor zwerfafval en ik begin te rapen. Als ik nabij de hut kom ruik ik alcohol luchten. En is het een ontzettende rommel, bekers, flessen, chips zakken enz enz. van alles ligt er door elkaar. Ik sta perplex stil, hier heb ik niet genoeg aan mijn meegenomen zak. 

Er staat een jonge vrouw op het pad. Ze ziet bleek. Zij ziet er geschrokken uit. ‘Wat een zooi’ reageer ik naar haar. Ze kijkt me aan en heeft even aandacht voor mij naast haar aandacht voor haar  mobiele telefoon waar ze druk doende op was. Ze kijkt me aan met haar geschokte bleke gezicht. ‘Sorry’, mevrouw stamelt ze, ‘sorry’. ‘Ik wist niet dat het zo erg uit de hand was gelopen, ”sorry’. ‘Ik zoek contact maar iedereen slaapt nog’.  “Ik zorg dat alles netjes opgeruimd wordt geloof me’, zegt ze.  ‘ Ik geloof je ‘. ‘En ik waardeer het‘, zeg ik haar.

Mijn wandeling verder voorbereidend genietend van het bos en de kruiden en voorgevoel dat ik hier op 4 september meer dan voldoende te delen heb met de deelnemers leidt me af van het incident met de jonge vrouw. .  

Ik raap nog wat zwerf vuil.  Laat mijn zakje, in vertrouwen dat het goed komt daar op de hangjeugd, feestplek, achter bij de rest van de zooi.

Vertrouwen is het woord dat in meedraag gedurende de rest van de wandeling die ik maak. Ik hoor later van een van de deelneemsters van de wandeling  dat er veel vernield wordt en fietsen worden gestolen bij het bos. Dat is echt heel droevig om te horen.

Hoe kunnen we de jeugd toch bereiken. Is de vraag die in me rond zingt. Mijn kleinkinderen zijn nog net in de leeftijd dat ze me vertellen dat zij dit nooit gaan doen. Ook zij worden pubers die wellicht onder invloed van groepsdruk en alcohol of wellicht drugs vergeten hoe goed hun voornemens waren. De bleke vrouw die ik ontmoette gaat niet zo snel meer zo’n feest organiseren of er aan deelnemen dat is wat ik in haar ogen dacht te lezen.

Of ben een naïeve vrouw?  Eigenlijk weet ik niet of hier ook een kruid voor is. Voor naïviteit en goedgelovigheid. Ik weet wel dat wensen uit kunnen komen als je voldoende geduld hebt en je kunt laten verassen door de manier waarop en wanneer ze uitkomen.   

Op de dag in 2004 dat ik de boom 321  plantte uitte ik een wens. Een wens om meer bomen te mogen planten. Ik had de wens voor een Levensbos in Hellevoetsluis. Die wens is op zeer kleine schaal  in vervulling gegaan in 2018. Elf Elzen en drie Appelbomen werden geplant in samenwerking met kinderen en leerkrachten van basisschool de Kring in Hellevoetsluis en de gemeente Hellevoetsluis.

Nu uit ik weer een wens. Dat jongeren én ouderen zich bewust worden van de mooie bijzondere plekken in de natuur. Dat we er respect voor hebben en zorg voor dragen met elkaar. Hoe verschillend we ook zijn en welke keuzes we ook maken nu en in de toekomst . De natuur voedt ons op verschillende niveaus. Planten en bomen voor wie wil horen en zien zijn onze genezers. Of wijzen de weg naar genezing. De farmacologie maakt gebruik van de geneeskarachtige werking door inhoud stoffen te isoleren en er een geneesmiddel van te maken. De bio mimicry, leert ons hoe we kunnen leren van dieren en vegetatie. De natuur en ons menselijk vermogen om keuzes te maken vanuit wijsheid en wederzijds respect dat ik waar ik graag op vertrouw. 

Thea Boom Legierse.

Riet von faber 12.11.2022 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bij onze boom , het zag er prima uit

Ben Vijverberg 12.03.2022 19:47

Ik zag vanmiddag een tekst in het bos die heel passend is op de huidige wereldsituatie. Iets van 1 land, 1 taal en liefde. Kunt u mij die tekst geven?

Eef Hummel 08.10.2022 06:36

Er is maar één land: de aarde.
Er is maar één volk: de mensheid.
Er is maar één geloof: de liefde.'

Jan Hartlief 02.04.2022 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote gedichtenborden stond. Ik zal binnenkort kijken. Waar kan ik het heen sturen?

Andre Schoon 06.11.2021 15:13

Wat een leuke dag was dat vandaag. Heerlijk gewerkt samen met alle vrijwilligers, top!

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...