Giften en Schenkingen

Giften en schenkingen

Wist u dat de Stichting Vrijheidsbos Brielle een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften en schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Het RSIN/fiscaalnummer van Stichting Vrijheidsbos Brielle is 8097.17.530. Het leek ons goed u hierop attent te maken en weet u misschien weer mensen en/of bedrijven om u heen. 

Een gift aan het Vrijheidsbos valt altijd in goede aarde.

ANBI formulier

Het beloningsbeleid is niet van toepassing. Alle vrijwilligers van de Stichting Vrijheidsbos Brielle zijn onbezoldigd.

Het gehele ANBI-formulier is beschikbaar via de secretaris.

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...